0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


BATU OSGB’nin sorumluluğu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, Türkiye’de faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.Bu doğrultuda insanı ve çevreyi korumaya odaklanan programlar uygulayarak, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla BATU Osgb’yi gerçekten sürdürülebilir bir şirket haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır

Yukarı