0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


Performans Yönetim Sistemi Kurulumu

Bireysel ve kurumsal performans ta artış sağlamak, çalışan motivasyonu ve iş memnuniyetini yükseltmek için; adil, eşit ve eş zamanlı işleyen bir performans yönetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Performans yönetim sistem, kişisel gelişim planları, eğitimler, ödüllendirme ve kariyer planlama gibi uygulamalara da önemli bir girdi oluşturmaktadır.

Performans Yönetim Sisteminin kurulmasıyla ilgili sunduğumuz danışmanlık hizmetini 9 aşamada vermekteyiz.

Şirketin yapısının incelenmesi ve uygun performans yönetim sistemine karar verilmesi

Performans yönetim sistemiyle ilgili altyapı çalışmaları ve formların oluşturulması

Performans yönetim sürecinin belirlenmesi

Hedeflerin belirlenmesi

Çalışanlara sistemin tanıtılması

Yöneticilere performans görüşmesi ve düşük performansı yönetmekle ilgili eğitim

Yöneticilerin çalışanlarla hedeflerini belirlemelerini sağlama

Çalışanların yöneticileriyle performans değerlendirme görüşmelerinin yapılmasını ve dokumente edilmesini sağlama

Performans değerlendirme sonucu yüksek potansiyelli çalışanların belirlenmesi ve kişisel gelişim ve kariyer planlarının oluşturulması

Yukarı