0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


Kurumsal Altyapı Geliştirme Danışmanlığı

Kurumların uzun vadede var olabilmesi kurumsal altyapılarının gücüne bağlıdır. Kurumsallaşma aynı zamanda karar mekanizmalarında hantallık olarak algılanmamalıdır. Kurumsallaşma daha çok, tepe yöneticilerin günlük ayrıntılarla uğraşmak yerine asıl işleri olan uzun vadeli stratejiler oluşturma ve yönetmeleri sonucu sürdürülebilir başarının elde edilmesi olarak algılanmalıdır. Kurumsal altyapısı gelişmiş şirket aynı zamanda ilgili süreç sahiplerine yetki devri yapılmış, işlerin sorumluları tarafından takip edildiği, kendi rutini içinde işleyen mekanizmalar olarak algılanmalıdır.

Kurumumuz danışmanları tarafından projelendirilen destek aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır:

Kurumun ön incelemesi (SWOT Analizi)

Şirket süreçlerinin analizi
Stratejik Planın hazırlanması

Organizasyon yapısı ve görevlerin netleştirilmesi

Stratejik Planın çıktısı olarak şirket hedeflerinin netleştirilmesi

Şirket stratejilerini destekleyen projelerin belirlenmesi ve planlanması

Gözden geçirme priyotlarının ve metodunun belirlenmesi

Projenin geleceğinin planlanması

Raporlama ve kapanış

Danışmanlık projesi çerçevesinde konuları destekleyen eğitim çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

Yukarı