0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik: İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır.

Eğitimin Amacı : İş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği :

1.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
2.Görev ve Yetkileri
3.Çalışma Usulleri
4.İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
5.Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
6.Acil Durumlar Önlemleri
7.Meslek Hastalıkları
8.İşyerine Özel Riskler
9.İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
10.İşçilerin Yükümlülükleri
11.İş Kazası istatikleri
12.Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
13.Önleme ve koruma politikaları
14.İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk

Kimler Katılmalı : Firma yetkilileri, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri hemşireleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG işçi temsilcileri vb.

Yukarı