0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


İş Değerleme ve Görev Analizi

İş Değerleme ve Görev Analizleri İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarına özellikle de Performans ve Ücret Yönetimine temel teşkil eder.
Görev Analizi ve İş Değerleme, kurumlarda mevcut veya oluşan yeni pozisyonlar için;
* iş tanımını,
* görev ve sorumluluklarını
* görev ve sorumlulukların öncelik sırasını
* görev için gerekli yetkinlikleri
* görevin kurum için önem ve değerini belirlemek için yapılan çalışmadır.

Sunduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında süreçler baz alınarak, ilgili pozisyonlarda çalışanlar ve yöneticileriyle mülakatlar yapılmaktadır ve kendilerinden bir hafta boyunca günlük tutmaları istenmektedir. Gerektiğinde başarılı çalışan veya örnek vaka analizleri yapılmaktadır. İş değerlemesi için ayrı bir skala kullanılarak pozisyonlar, sorumluluk, yetkinlik, çaba ve iş ortamı olarak değerlendirilmektedir. Danışmanlık projesi sonunda her pozisyonun iş değerlemesi yapılmış, görev tanımı oluşturulmuş, bunların öncelikleri belirlenmiş ve çalışanlara da lansmanı yapılmış olmaktadır.

Yukarı