0552 428 61 54Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


Atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi yasaktır.

Firmamız atıkların oluşumlarından ber taraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

• Bu kapsamda ORGANİZE Çevre Danışmanlık personeli tesislerde

• Tesisten çıkan atıkların envanterinin çıkarılması

• Tesislerden çıkan atıkların kaynağında azaltılması

• Uygun depolama/etiketleme çalışmalarının yapılması

• Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması

• Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması

• Geri kazanımı/geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai ber tarafının sağlanması

Yukarı